Kalendarz

Okręg Toruńsko-Bydgoski ZPAF


Susan Sontag w swoim znakomitym a dziś już niemal kultowym zbiorze esejów napisała, że siła oddziaływania fotografii wynika z demokratyczności tego medium. Czas, który upłynął od powstania książki O fotografii, umocnił to stwierdzenie. Dziś w dobie ekspansji technologii zapisu obrazów, praktycznie każdy w jakimś stopniu jest fotografem, każdy z fotografii korzysta. Co zatem jest wyróżnikiem dla twórczości członków ZPAF? W moim odczuciu jest to przede wszystkim świadomość złożoności zjawisk, towarzyszących dystrybucji obrazów fotograficznych. Prace prezentowane na wystawie to w istocie przekrój postaw twórczych, ukazujący sposoby użycia obrazów technicznych - jak jeden z teoretyków ubiegłego stulecia nazwał wielką rodzinę obrazów,  których rodowód  tkwi w fotografii. Będziemy mogli zobaczyć zdjęcia wywodzące się z  najstarszej tradycji dokumentacji rzeczywistości, jak i takie, gdzie medium staje się narzędziem kreacji wyobraźni. Zbiorowy charakter ekspozycji i różnorodność zastosowanych technik sprawi, że pewnie każdy z widzów znajdzie tam coś interesującego dla siebie. I tak zobaczymy m.in. konceptualne prace Kingi Eliasz, inspirowane twórczością Chopina; pełne kontemplacji klasyczne pejzaże Dariusza Gackowskiego. Marcin Sauter zaplanował prezentacje najnowszych prac ze swoich filmowych podróży, a Adam Adamski przybliży nam fascynujący świat podwodnej przyrody.

Kilka faktów z historii. Pierwszym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików w naszym regionie został Alojzy Czarnecki w 1947 r. Powołał on Klub Miłośników Fotografii w Toruniu, do którego od początków istnienia należeli również artyści fotograficy bydgoscy. Po zmianie statutu i nazwy na ZPAF na początku 1953 r. powstał Okręg Bydgoski, który funkcjonował do 1976 r. W tym roku przekształcił się w Okręg Toruńsko - Bydgoski ZPAF, gdyż w sierpniu 1973 r. otrzymał  siedzibę w Toruniu, przy ul. Podmurnej 5.  Ostatnia  wystawa okręgowa została otwarta w Małej Galerii Fotografiki przy ulicy Podmurnej w 2008 roku, a uczestniczyło w niej wówczas 24 członków Okręgu T-B, z których każdy wystawiał jedną pracę. Obecnie  Okręg T-B ZPAF utracił czasowo swoją siedzibę, która trwale wpisana była w świadomość osób zainteresowanych fotografią, jednak członkowie związku nadal pozostają aktywni.

Od przeszło dwóch lat Związek korzysta z gościnności kustosza Muzeum Fotografii przy  WSG, Pana Arkadiusza Blachowskiego. Owocem współpracy Okręgu T-B ZPAF z Muzeum będzie przygotowywana obecnie wystawa jej członków, której otwarcie planowane jest na 4 listopada br. Wystawa w założeniu ma być próbą przybliżenia  odbiorcom twórczości członków Okręgu T-B ZPAF, aktualnie zrzeszonych i działających na polu fotografii oraz szeroko pojmowanych sztuk plastycznych.

Tekst: Marek Noniewicz
Foto: Adam Adamski

MUZEUM FOTOGRAFII

Wystawa czynna do 10.12.2011 r.

Aktualne wystawy